© Forta Nova advies & onderzoek 2018

Brandbeveiliging

Brandbeveiliging is complex. Door enkele beruchte branden (bijvoorbeeld Cellencomplex Schiphol, 2005) is duidelijk geworden dat alleen als het geheel van maatregelen op orde is, er pas sprake kan zijn van brandveiligheid. Forta Nova helpt u om de afzonderlijke maatregelen de juiste plaats te geven binnen dit geheel. En ook hier staan we niet alleen stil bij de wettelijke eisen, maar denken ook aan de continuïteit van uw werkzaamheden en uw maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij helpen u met brandbeveiliging welke daadwerkelijk bijdraagt aan een gesteld doel: veiligheid van mensen, bescherming van continuïteit, milieu of historisch en cultureel erfgoed.  Dit doen we door na te gaan wat u werkelijk wilt beveiligen, tegen welke brand, waar en waarom. En dat is dus meer dan het laten plaatsen van enkele rookmelders of een extra brandwerende scheiding.

Brandmeld- en ontruimingsalarm

De brandmeld- en ontruimingsalamrinstallaties vallen onder de basis brandveiligheidsvoorzieningen in een gebouw. Het ontwerp start met het opstellen van een uitgangspuntendocument: het Programma van Eisen, afgekort PvE. Het PvE is een document dat erg eenvoudig kan lijken en juist door deze eenvoud kan bedriegen. Voor het goed vastleggen van eisen is zeer veel kennis en ervaring nodig. Welke keuzes ga je maken, waarom, past dat binnen de uitgangspunten? Zijn er gelijkwaardigheidsoplossingen nodig? WIj kunnen u goed wijzen op de mogelijke oplossingen en ook op hun beperkingen. Forta Nova helpt u bij het maken van keuzes en legt deze op de juiste manier vast. Zo krijgen uw brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, en alles wat ermee samenhangt, de juiste plaats binnen het geheel.
Meer info

Help! We moeten certificeren!

In een aantal situaties moeten een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie zijn voorzien van een zgn. “inspectiecertificaat”. Vooral bij bestaande installaties levert dit vaak problemen op, zowel door technische gebreken als door onjuiste PvE’s en uitgangspunten uit het verleden. Forta Nova kan dit proces voor u begeleiden, omdat er niet alleen kennis en ervaring is met adviseren maar ook met inspecteren. Het resultaat is een vlotter verlopend proces, met beheersbare kosten.
Meer info

Verder met de brandveiligheid

Brandveiligheid stopt niet met een installatie, een brandwerende scheiding of de afgifte van een certificaat. De organisatie, het beheer en onderhoud, de ontruimingsplannen... het zijn slechts enkele aspecten welke te vaak onvoldoende aandacht krijgen. Ook voor deze aspecten is maatwerk de enige juiste oplossing. Wilt u het beheer in eigen hand houden of uitbesteden? Heeft u bij alles voldoende rekening gehouden met de zelfredzaamheid van uw bezoekers, bewoners of cliënten? Heeft u rekening gehouden met het menselijk gedrag bij calamiteiten? Ook voor dit deel van brandveiligheid is Forta Nova de aangewezen partner.
Meer info Home Over Brand Crimi Trainingen Overig Nieuws Referenties Contact