© Forta Nova advies & onderzoek 2018

Criminaliteitspreventie

Criminaliteitspreventie lijkt eenvoudig, vooral omdat in de wetgeving hierover weinig is vermeld. Juist daarom is een onafhankelijk advies absoluut noodzakelijk voor een doelmatig beveiligingsplan. Wat wilt u beveiligen? En tegen wie, of tegen wat? Waar en waarom? Alleen tegen externe of ook tegen interne criminaliteit? Pas als op deze vragen volledige antwoorden zijn gegeven, kan een beveiligingsplan worden opgesteld.

Criminaliteitspreventie, algemeen

Om tot een plan te komen worden eerst risico’s benoemd en geëvalueerd. Hiervoor gebruiken wij verschillende methoden, afhankelijk van soort en omvang van het project: van compact tot complex. Bijvoorbeeld BORG/VRKI, TAPA of DHM®. Voor wie duurzaam wil bouwen adviseert Forta Nova voor BREEAM- NL MAN8 (Veiligheid). En wij laten ook de natuurlijke eigenschappen van uw gebouw en de omgeving voor u werken.  Hoe? Neem contact met ons op...
Meer info

Sociale veiligheid en het Politiekeurmerk

Veilig Wonen® (PKVW®)

Het PKVW® is het meest succesvolle programma in Nederland op het gebied van inbraak- en criminaliteitspreventie. Met het PKVW® daalt de kans op een geslaagde inbraak in de woning met 90%! Bovendien is veilig wonen ook prettig wonen. De gehele opzet van het PKVW® wordt momenteel gewijzigd. Er wordt overgegaan naar het PKVW 3.0. Wilt u een project onder PKVW® realiseren, neem dan contact met ons op voor de laatste stand van zaken.
Meer info

Criminaliteitspreventie en duurzaam bouwen

Steeds vaker wordt gebouwd onder het keurmerk BREEAM-NL, dat staat voor duurzaam bouwen. Een onderdeel hiervan is MAN8, een basisniveau van criminalitietspreventie. Voor bestaande gebouwen (BREEAM in-use) gaat het om onderdelen MAT003, 004 en 005. De eis is dat vooraf een overleg over de te nemen maatregelen wordt gehouden met een gekwalificeerd adviseur. De adviezen dienen in het ontwrep te zijn verwerkt. Aan het einde wordt gecontroleerd of de maatregelen juist zijn toegepast. Forta Nova heeft aan BREEAM bijgedragen door het formuleren van het daderprofiel voor dit basisniveau en het vastleggen van de opleidingseisen voor de adviseurs. Daarom zijn wij op de hoogte ook van de achtergronden van de eisen.
Meer info Home Over Brand Crimi Trainingen Overig Nieuws Referenties Contact